http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_81_1736.jpg
Der Spiegel | SUMMER 1945
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_77_2064.jpg
SZ Magazin | FORMAFANTASMA
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_89_2208.jpg
Die Zeit | OFFICE OF TOMORROW
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_71_1265.jpg
Der Spiegel | GENERATION HARTZ IV
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_78_1935.jpg
Die Zeit | HEINSBERG
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_25_404.jpg
DOSB | INTEGRATION AND SPORTS
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_16_262.jpg
Dummy Magazin | ROBBY
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_23_271.jpg
SZ Magazin | ANIMAL TESTING
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_24_331.jpg
LFI Magazin | MARSHRUTKA
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_74_1401.jpg
Various | PORTRAITS I
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_15_288.jpg
Various | PORTRAITS II
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_76_1377.jpg
Spiegel Online | CLIMATE WORKERS
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_34_373.jpg
Trigema | TRIGEMA
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_32_298.jpg
Die Zeit | COAL
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_87_2083.jpg
Capital | WIESENHOF
http://jakobschnetz.de/files/dimgs/thumb_1x200_6_88_2113.jpg
Der Spiegel | GOLDEN FINGERS